Besluit op Wob-Woo-verzoek over kopie van verzoek tot legalisatie middels het programma legalisatie PAS-meldingen gedaan door Lelystad Airport

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over kopie van een verzoek tot legalisatie middels het programma legalisatie PAS-meldingen gedaan door Lelystad Airport. Het verzoek is op 25 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 juni 2022 dit besluit genomen.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Natuur en milieu
  • Stoffen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 16-06-2022
Documentdatum 16-06-2022
Onderwerp
  • Luchtvaart
  • Aanpak stikstof

Publicaties