Beslisnota bij definitieve Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Werk
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 18-11-2022
Documentdatum 16-11-2022
Onderwerp Buitenlandse werknemers

Publicaties