Kamerbrief met nota naar aanleiding van het verslag motie geen stikstofdepositieruimte reserveren voor uitbreiding Lelystad Airport

Omschrijving

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op het verslag van uitvoering van de motie over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De motie is ingediend door de Tweede Kamerleden Vestering en Van Raan (PvdD).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Stoffen
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 22-02-2022
Documentdatum 22-02-2022
Onderwerp
  • Aanpak stikstof
  • Luchtvaart

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-schriftelijk-overleg-uitvoering-van-de-motie-van-de-leden-vestering-en-van-raan-over-geen-s-...-a197fd5.pdf