Q&A Wijziging Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs voor de versterking van de schoolexaminering

Omschrijving

Antwoorden op vragen over de wijziging van het Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 26-04-2021
Documentdatum 06-04-2021
Onderwerp Eindexamens voortgezet onderwijs

Publicaties