Concept-Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo

Omschrijving

Het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Rechten en vrijheden
  • Veiligheid
  • Migratie en integratie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 09-02-2021
Documentdatum 08-02-2021
Onderwerp
  • Privacy en persoonsgegevens
  • Identificatieplicht
  • Paspoort en identiteitskaart

Publicaties