Overzicht wettelijke voorschriften stemming

Omschrijving

Het overzicht bevat de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de stemming tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023. Dit overzicht dient aanwezig te zijn in het stemlokaal.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 21-09-2023
Documentdatum 20-09-2023
Onderwerp Verkiezingen

Publicaties