Afschrift brief over uitvoeringstoets toegang Wlz voor jeugd met psychische stoornis

Omschrijving

Brief van Zorgverzekeraars Nederland over een uitvoeringstoets vanwege het voornemen om de Wet langdurige zorg (Wlz) open te stellen voor jeugd tot 18 jaar met een psychische stoornis. Afschrift brief over uitvoeringstoets toegang Wlz voor jeugd met psychische stoornis (PDF | 5 pagina's | 189 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Zorg en gezondheid
  • Ouderenzorg
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 16-12-2020
Documentdatum 20-10-2020
Onderwerp
  • Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun bij noodhulp
  • Verpleeghuizen en zorginstellingen

Publicaties