Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Thijssen-Amhaouch over additionele financiering voor sociale dialoog in combinatielanden

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema
  • Ondernemen
  • Ontwikkelingssamenwerking
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 02-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Onderwerp Internationaal ondernemen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-inzake-reactie-op-motie-over-additionele-financiering-voor-de-sociale-dialoog-in-combinatielanden.pdf