Afschrift brief NZa over scheiden van wonen en zorg

Omschrijving

Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) over een verkenning naar het gebruik van het volledig pakket thuis (vpt) in de sector verpleging en verzorging (V&V) in de Wet langdurige zorg (Wlz). Doel van het vpt is het scheiden van wonen en zorg te stimuleren en keuzemogelijkheden voor cliĆ«nten te vergroten.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Ouderenzorg
  • Ouderenzorg
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 07-07-2022
Documentdatum 09-03-2022
Onderwerp Verpleeghuizen en zorginstellingen

Publicaties