Afschrift brief Verlengen aanwijzing niet handhaving Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue

Omschrijving

Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De brief gaat over  de handhaving van paragraaf 4.8 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue1 (SAR). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op een aantal artikelen uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) voor de SAR helikopter operatie in Nederland.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 02-12-2022
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: bijlage-verlengen-aanwijzing-niet-handhaving-paragraaf-4-8-arbeidstijdenbesluit-vervoer-voor-search-and-rescue.pdf