Nota van toelichting bij ontwerpbesluit versterking positie leveranciers bij restverdeling

Omschrijving

Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Energie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 30-03-2018
Documentdatum 28-03-2018
Onderwerp Energie thuis

Publicaties