Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO)

Omschrijving

Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Internationale betrekkingen
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 12-07-2023
Documentdatum 10-07-2023
Onderwerp
  • Gemeenten
  • Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Publicaties