VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2020

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting. VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2020 (PDF | 177 pagina's | 12,1 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 19-05-2021
Documentdatum 19-05-2021
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties