Overzichtsdocument publicaties over CARC en chroom-6

Omschrijving

Overzicht van de documenten over CARC en chroom-6, ingedeeld naar datum, titel, component, locatie, documenttype, hoofdthema en subthema. De documenten zijn verzameld voor het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het gebruik van deze stoffen bij Defensie.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Gezondheidsrisico's
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 26-09-2018
Documentdatum 26-09-2018
Onderwerp Chroom-6 en CARC

Pagina's 1-37 betreffen alleen documenten van de landmacht. Pagina's 38-40 bevatten documenten van verschillende krijgsmachtonderdelen. Pagina's 41-61 bevatten voornamelijk documenten van de luchtmacht en de marine. Pagina's 62-67 betreffen documenten van verschillende krijgsmachtonderdelen uit 2016 en later.

Informatie delen

Heeft u informatie of documenten die het RIVM-onderzoek kunnen helpen? En ontbreekt deze informatie in het overzicht? Meld dit dan bij het Informatiepunt Chroom-6 en CARC. Wilt u niet dat uw naam bij de informatie komt te staan? Dan kunt u een vertrouwelijke melding doen.

Publicaties