Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022

Omschrijving

Aanpak voor het verminderen van het aantal stalbranden. Dit actieplan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 16-07-2018
Documentdatum 30-06-2018
Onderwerp
  • Dierenwelzijn
  • Veehouderij

Publicaties