Besluit Wob-verzoek functioneren jeugdzorgstelsel

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het functioneren van het jeugdzorgstelsel. Meer specifiek gaat het verzoek over de agenda's en verslagen van bestuurlijke overleggen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 01-06-2022
Documentdatum 14-04-2022
Onderwerp Jeugdhulp

Publicaties