Samen aan de slag met leerlingendaling

Omschrijving

Deze handreiking dient als een praktisch hulpmiddel voor schoolleiders en bestuurders bij de samenwerking met andere scholen en besturen. Ook voor alle stakeholders bij de samenwerking waaronder ouders, medezeggenschapsraad (MR) en gemeenten.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 25-09-2018
Documentdatum 01-11-2016
Onderwerp Leerlingendaling

Publicaties