Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aanvragen bekostiging School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) - Documenten deel B 2011

Omschrijving

Besluit en bijlagen deel A en B bij een verzoek om informatie over alle aanvragen tot bekostiging van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), daarmee samenhangende correspondentie (brieven en mailverkeer) en gerelateerde interne documenten binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het verzoek is op 5 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 16-02-2023
Documentdatum 14-02-2023
Onderwerp Vrijheid van onderwijs

Publicaties