Bibliotheekconvenant 2020-2023

Omschrijving

Convenant tussen de Staat der Nederlanden, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het convenant bevat afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Cultuur
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 01-10-2021
Documentdatum 30-09-2021
Onderwerp Lezen en bibliotheken

Publicaties