X Defensie - Rijksjaarverslag 2020

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting. X Defensie - Rijksjaarverslag 2020 (PDF | 135 pagina's | 7,4 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 19-05-2021
Documentdatum 19-05-2021
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties