Besluit tot wijziging van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017

Omschrijving

Het besluit gaat over aanpassing van de verrekeningssystematiek.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Luchtvaart
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 01-06-2021
Documentdatum 01-06-2021

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: besluit-tot-wijziging-van-het-besluit-exploitatie-luchthaven-schiphol-2017-in-verband-met-aanpassing-verrekeningssystematiek.pdf