Antwoorden op Kamervragen over Indringend Ketentesten 3 en maandrapportage aansluitingen

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op de vraag hoe hij het traject naar inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2023 ziet. De minister gaat daarbij onder meer in op het opleveren van de resultaten van het Integraal Ketentesten Fase 3. De Eerste Kamer heeft deze vraag gesteld. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Wonen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 28-11-2022
Onderwerp Omgevingswet

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beantwoording-vragen-ek-over-indringend-ketentesten-3-en-het-toezenden-van-de-maandrapportage-aansluitingen.pdf