Beslisnota halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen januari juni 2022

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Informatievoorziening en ICT
  • Strafrecht
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 21-11-2022
Documentdatum 21-11-2022
Onderwerp
  • Digitale overheid
  • Strafrechtketen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: tk-beslisnota-bij-beslisnota-inzake-brief-tk-halfjaarrapportage-digitalisering-strafrechtketen-januari-juni-2022.pdf