Beslisnota bij Kamerbrief reactie op advies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid'

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Natuur en milieu
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Publicatiedatum 02-02-2023
Documentdatum 14-12-2022
Onderwerp Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-over-kabinetsreactie-op-het-gezondheidsraadavies-betekenis-van-exposoomonderzoek-voor-beleid.pdf