Besluit op Wob-verzoek over uitzendvermogen Merwe RTV

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het vermogen waar Merwe RTV mee uitzendt en of er ooit controles zijn uitgevoerd op de naleving van het toegestane vermogen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Media
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 02-02-2021
Documentdatum 21-01-2021
Onderwerp Media en publieke omroep

Publicaties