IBI-Nieuwsbrief nummer 76

Omschrijving

Nieuwsbrief over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 01-09-2017
Documentdatum 01-09-2017
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

In deze nieuwsbrief:

  1. Prinsjesdag en de septembercirculaire
  2. Vacature secretaris commissie BBV! Interesse?
  3. Enquête Cebeon
  4. Artikel: Samenwerking in gemeenschappelijke regelingen: niet uithollen maar aanvullen
  5. Aanleveringen SiSa en Iv3
  6. Adreswijziging DUO
  7. Terugblik Regiodagen Gemeentefinanciën 2017

Publicaties