Information for host households of refugees from the Ukraine

Omschrijving

LET OP: deze publicatie is een bijlage bij de Kamerbrief van 31 juli 2023 en niet meer actueel.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Migratie
  • Internationale betrekkingen
Documentsoort Brochure
Geldig van 31-07-2023
Document creatiedatum 31-07-2023
Onderwerp
  • Asielbeleid
  • Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Engelstalig document voor gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het document geeft informatie over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB). Hierbij gaat het om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders), die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Publicaties