Antwoorden op schriftelijke vragen over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio

Omschrijving

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over het initiatiefvoorstel voor afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal. De Eerste Kamerfractie van de PVV had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Werk
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-11-2022
Documentdatum 15-11-2022
Onderwerp Werken in het onderwijs

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: antwoord-op-schriftelijke-vragen-van-de-fractieleden-van-de-pvv-inzake-de-opheffing-van-het-vrijwillig-lerarenportfolio.pdf