Aanbiedingsbrief ontwerpregeling Subsidieregeling Stichting CAOP 2023

Omschrijving

Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer de ontwerpregeling van de Subsidieregeling voor de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Stichting CAOP) 2023 aan.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidspersoneel
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 07-11-2022
Documentdatum 07-11-2022

Publicaties