Bijlage - nota inzake wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)

Omschrijving

Minster Wiebes (EZK), biedt de Tweede Kamer een nota aan over een voorstel van wet, houdende regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 20-05-2019
Documentdatum 16-05-2019

Publicaties