Leidraad afwijking eis aandeel hernieuwbare energie woongebouwen (nieuwbouw)

Omschrijving

Met deze leidraad wordt invulling gegeven aan de locatie gebonden maatwerkmogelijkheid voor afwijking van de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie bij nieuwe woongebouwen, waarnaar op besluitniveau (BB2012/BBL) wordt verwezen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beleidsregel
Geldig van 28-10-2022
Document creatiedatum 31-07-2022
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties