Handreiking brandveiligheid oude hotels

Omschrijving

Uit onderzoek van de VROM-Inspectie blijkt dat hotels die zijn gebouwd voor 1980, qua brandveiligheid vaak te wensen over laten. Deze handreiking is bedoeld voor hoteleigenaren en bevat praktische aanwijzingen om de brandveiligheid te verbeteren.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 01-05-2009
Documentdatum 01-05-2009
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties