Beslisnota Kamerbrief Verzamelbrief Voertuigtoelating en Digitalisering

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp Mobiliteit nu en in de toekomst

Publicaties