Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van Batch 3260

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van Batch 3260. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 17-12-2021
Documentdatum 17-12-2021
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties