Beslisnota bij Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT mei 2023

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Belasting
  • Jeugdzorg
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 05-06-2023
Documentdatum 05-06-2023
Onderwerp
  • Belasting betalen
  • Jeugdbescherming

Publicaties