IBI-Nieuwsbrief nummer 84

Omschrijving

Nieuwsbrief over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 20-09-2018
Documentdatum 31-07-2018
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

In deze nieuwsbrief:

  • Zomernieuwtje: website gemeentefinanciën online!
  • Terugblik Regiodagen Gemeentefinanciën 2018
  • Sisa-Iv3 jaaraanlevering update
  • Iv3 vraagbaak gewijzigd
  • Regio enveloppen handige links
  • NIEUWSBERICHT juli 2018 Commissie BBV
  • Terugblik Sociale Top 2018
  • Expertgroep rechtmatigheid

Publicaties