Publicatie instellingsregeling Wiv 2017

Omschrijving

Regeling van 17 april 2020, nr. 2020-0000196081, tot instelling van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Regeling instelling Evaluatiecommissie Wiv 2017). Publicatie instellingsregeling Wiv 2017 (PDF | 5 pagina's | 385 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 28-04-2020
Documentdatum 28-04-2020
Onderwerp Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Publicaties