Ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

Omschrijving

Besluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
  • Wonen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 11-11-2020
Documentdatum 10-11-2020
Onderwerp
  • Woning huren
  • Woning verhuren
  • Waardering onroerende zaken (WOZ)

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-bijlage-i-bij-het-besluit-huurprijzen-woonruimte-maximering-aandeel-punten-woz-waarde-in-woningwaardering.pdf