Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassing van het saneringskader

Omschrijving

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Toegelaten Instellingen 2015 (BTIV) in verband met de aanpassing van het saneringskader.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 17-02-2023
Documentdatum 16-02-2023
Onderwerp
  • Woning huren
  • Huis kopen
  • Woning verhuren

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: voorhang-besluit-houdende-wijziging-van-het-besluit-toegelaten-instellingen-volkshuisvesting-2015-in-verband-met-aanpassing-van-het-saneringskader.pdf