Ontwerpbesluit instelling Adviescollege Veiligheid Groningen

Omschrijving

Dit ontwerpbesluit regelt de instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Dit Adviescollege adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de regels voor versterking van gebouwen in relatie tot de veiligheid en de uitvoering.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 19-11-2019
Documentdatum 18-11-2019
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties