Antwoorden op Kamervragen over verlenging Europees Diploma Oostvaardersplassen en Weerribben-Wieden

Omschrijving

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de verlenging van het Europees Diploma voor de Oostvaardersplassen en Nationaal Park Weerribben-Wieden. De Tweede Kamerleden Bouchallikh en Bromet (beiden GL) hebben deze vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 07-10-2021
Documentdatum 07-10-2021
Onderwerp
  • Natuur en biodiversiteit
  • Luchtvaart

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beantwoording-kamervragen-over-de-verlenging-van-het-europees-diploma-voor-de-oostvaardersplassen-en-nationaal-park-weerribben-wieden.pdf