Antwoord op Kamervraag over Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Omschrijving

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op de vraag in hoeverre het digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post. Het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) heeft deze vraag gesteld tijdens het plenaire debat over de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 21-09-2022
Documentdatum 21-09-2022
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties