Evaluatie Wet op de Jeugdverblijven

Omschrijving

Dit rapport bevat een evaluatie op de Wet op de Jeugdverblijven die op1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van de wet is het zo veel mogelijk waarborgen van de veiligheid, de ongestoorde ontwikkeling van de kinderen en van het pedagogisch klimaat.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 10-07-2019
Documentdatum 10-07-2019
Onderwerp Jeugdhulp

Publicaties