Besluit Wob-verzoek over een woonark en de ligplaats

Omschrijving

Besluit op Wob-verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over het verplaatsen van een woonark en het baggeren van de ligplaats. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Water
  • Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 11-11-2019
Documentdatum 31-10-2019
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties