Monitor Sociale Veiligheid mbo 2017-2018 - Deel 1: Studenten

Omschrijving

Deze monitor is een landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de mbo-sector onder studenten en medewerkers. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in nauwe samenwerking met de MBO Raad, in het bijzonder het Platform Veiligheid in het middelbaar beroepsonderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema
  • Beroepsonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 10-10-2018
Documentdatum 30-09-2018
Onderwerp
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
  • Leerplicht
  • Veilig leren en werken in het onderwijs

Publicaties