Kamerbrief uitvoering motie stikstofdepositieruimte uitbreiding Lelystad Airport

Omschrijving

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Vestering-Van Raan. Deze motie gaat over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Stoffen
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 27-01-2022
Documentdatum 27-01-2022
Onderwerp
  • Aanpak stikstof
  • Luchtvaart

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: kamerbrief-over-de-reactie-op-het-verzoek-van-de-vaste-commissie-voor-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-over-de-uitvoering-van-...-0c53377.pdf