Betalingsovereenkomst publiekrechtelijke nieuwbouwregeling

Omschrijving

Overeenkomst tussen de Staat en NAM over het betalen van de kosten die voortkomen uit de Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 31-03-2021
Documentdatum 18-12-2020
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties