Besluit op Wob-verzoek over de eindrapportage project Bevordering werknemers hulpverleningsdiensten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de eindrapportage met betrekking tot projectnummer 2011ESFN285, over de bevordering werknemers hulpverleningsdiensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezondheidsrisico's
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 08-09-2020
Documentdatum 02-09-2020
Onderwerp Gezondheid en preventie

Publicaties