Jaarverslag 2021 Staatstoezicht op de Mijnen

Omschrijving

In het jaarverslag geeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inzicht in de manier waarop SodM invulling heeft gegeven aan de toezichtstaken en adviestaken en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Bodem
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 24-06-2022
Documentdatum 23-06-2022
Onderwerp Bodem en ondergrond

Publicaties