Systeemevaluatie implementatie Exotenverordening

Omschrijving

Verordening voor de preventie, bestrijding en beheersing van invasieve uitheemse soorten (IUS) met als doel om in Europa de negatieve gevolgen van IUS voor de natuur, biodiversiteit en aanverwante ecosysteemdiensten te voorkomen en/of te verminderen. De verordening bevat uiteenlopende regels waar Nederland invulling aan geeft. Systeemevaluatie implementatie Exotenverordening (PDF | 49 pagina's | 747 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 14-10-2022
Documentdatum 15-06-2022
Onderwerp Natuur en biodiversiteit

Publicaties